Bilder från träningen 2010-04-19. Vi tackar Martine igen.

Glenn visar fasthållnng på Ubbe (kuzure kesa gatame?) Glenn inspekterar några av de mindre grabbarna

Ytterligare fasthållning

Det verkar som att Ubbe får en detaljfråga

Petter tillämpar fasthållningen

Gunnar och Lalle i stridens hetta.

Både lite större och lite mindre väntar på instruktoner

Lite oklart vad som tillämpas..