Några bilder på Björn och Rune, båda är tränare i ungdomsgruppen men hjälper också till att öka tempot i vuxengruppen