Kalendarium ej fastställt ännu.

 

Se hemsidan t.v. för aktiviteter och tävlingar

Nedan är vår verksamhetsplan för 2013 inklistrad. Vi tar gärna emot hjälp från föräldrar att infria vår plan.

 

Verksamhetsplan JK Källan 2013

 

Styrelsen föreslår följande målsättningar för verksamhetsåret:

 

Träning:

Vi fortsätter med ordinarie träning måndagar och torsdagar.

18.00-19.30  för alla. Huvudtränare Urban, Linda och Glenn.

Extra träningspass kan läggas in vid behov.

 

Gradering:

Vi skall hålla gradering minst 1 gång/termin.

 

Tävlingar:

Vi skall sträva mot att upprätthålla eller om möjligt öka tävlingsverksamheten.

Av styrelsen sanktionerade tävlingar är :

Södra Open (tidigare Modul) 1-4, SM, Sörmlandsträffen, Mini Cup, DM och Pokaljakten.

Ytterligare tävlingar kan tillkomma under året.

 

Medlemmar:

Vi behöver öka antalet tränande.

Målsättningen är att få in minst 10 nya medlemmar.

Speciella insatser krävs, t.ex. hitta tillfällen för exponeringar i press eller andra sammanhang.

Kanske bjuda in andra idrottsföreningar.

 

Ledare:

Samtliga tränare bör gå någon fortbildningskurs under året.

Vi skall även försöka få in 1-2 nya tränare/hjälptränare under året.

 

Utbyte med andra klubbar:

Vi skall fortsätta samarbetet med andra klubbar och ha målsättning att besöka någon annan klubb minst samt att vi bjuder in någon annan klubb att komma och träna hos  oss.

 

Föräldrasamverkan:

Vi skall försöka engagera fler föräldrar att aktivt delta i klubbens verksamhet. Vi behöver hjälptränare, stöd vid egna arrangemang och hjälp vid tävlingar/resor.

Informationsmöte skall hållas med föräldrarna under vårterminen.

 

Övrigt:

Vi skall under året göra någon aktivitet utanför judomattan. Ex.vis badresa eller liknande.

 

Alla mål står i direkt proportion till antalet aktiva styrelsemedlemmar/tränare/ledare, vi får inse vår begränsning med vår lilla klubb. Att hålla verksamheten igång med en liten skara är i sig en stor bedrift.

.