Reseräkning Judoklubben Källan

Resväg: ________________________________________________________________

Anledning: ______________________________________________________________

Datum för resan:______________________Milersättning för antal mil: _____________

För tävlingsavg ange uppgifter i alla fält, för kurs/läger ange namn, kurs/läger och datum.

Deltagandes namn

Tävling / Kurs/ Läger

Datum

Klass (t.ex. U13 -45)

Placering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlägg, ange vad nedan:                                                                                                                              Belopp

 

 

 

 

 

 

 Eventuella kommentarer:

 

 

 

Utlägg ska styrkas med verifikation, ange antal verifikationer och bilagor: ______

Ersättningen önskas utbetald på konto: (pg, bg eller bankkonto, ange clearingnummer)

_______________________________________________________________________

Underskrift:_______________________________________________________________

Namnförtydligande:__________________________________________________

Adress:__________________________________________________________________

________________________________________________________Tel:_____________

Ort och datum:___________________________________________________________________