Styrelsemöten 2023

Måndag 20/3 efter träningen ca 19.45

Torsdag 11/5efter träningen ca 19.45

Torsdag 7/9 efter träningen, ca 19.45

Torsdag 9/11 efter träningen, ca 19.45

 

Plats: Dojon

Mötena kan ändras sent, kontrollera mail och denna sida dagarna innan.

Vi kan t.ex. ta något möte efter träning istället

Extra möten kan tillkomma föranledda av speciella händelser eller aktiviteter.

Generell dagordning:

1                    Mötets öppnande.

                     

2                    Val av justeringsmän för protokollet.

3                    Dagordning.

4                    Föregående mötesprotokoll.

5                    Träning

                      Stor och liten:

                      Barngruppen:

                      Vuxengruppen:

6                    Ekonomi

7                    Ungdomsaktiviteter

8                    Tävlingar

                      Genomförda sen senaste möte, deltagare och placering:

                      Kommande tävlingar:

9                    Kurser och läger

10                  Graderingar

11                  Övriga frågor

T.ex. övriga aktiviteter

T.ex värvning av nya medlemmar.

12                  Nästa möte

13                  Mötets avslutande