() är ett kinesiskt/japanskt tecken som betyder mjuk, smidig, följsam (och bildar ett par

med "hård, orubblig"). Som i:

柔術          (jû-jutsu)       "följsam + teknik" eller

柔道          (jû-dô)           "följsam + väg".

 

Ändringen från teknik till väg, (i filosofisk/moralisk) gjordes av Jigorô Kano,  (i Japan känd

som "fader" till: jûdô, skolgymnastik och den olympiska rörelsen) organisatör, pedagog och

folkbildare, i avsikt att bevara kvalitéer från den gamla kulturen i det moderna samhället.

 

1882 grundade han sitt system: Kôdôkan jûdô. Kôdôkan betyder ”plats att studera vägen” och

var namnet på den första träningslokalen.

 

, "följsamhetssprincipen", innebär att man med hjälp av kroppsrörelser smälter ihop med

motståndarens attack och använder kraften i den.  no kata ("följsamhetens form")  en

träning i, och illustration av , etablerades 1887.

 

 

http://jp.youtube.com/watch?v=QDnx2nsHetQ                Jigorō Kano utför jū no kata

 

 

Kata (, följsam (och bildar re!_____________________________________________________________________________________________) betyder form, men inte som en tom, inövad dans  - det finns ett rationellt

orsakssammanhang till alla rörelser. Genom att utgå från detaljerna tränas man i början på att

vara mentalt medveten i alla rörelser. Varefter ens färdigheter ökar finns sedan en mängd

lektioner för olika nivåer att upptäcka i varje kata.

 

Kata är en slags läroplan som tillåter kunskapsförmedling över generationer.

Det finns åtta officiella kata i jûdô, för träning av bl a kast, kontrolltekniker och olika slags

självförsvar.  

 

no kata har förmodligen inspirerats av judons äldsta kata: koshiki no kata ("antik kata")

som härstammar från 1600-talet och Kito-stilen i jû-jutsu. Kito betyder ordagrant "resa sig och

falla", och syftar på yin och yang. Motsatserna bildar en oskiljaktig enhet - följsamhet

innehåller även orubblighet.

 

 

http://jp.youtube.com/watch?v=yGdJKwkFs1A               jū no kata instruktionsfilm

 

 

no kata lär ut principiella metoder för attack och försvar, med mjuka, långsamma och

uttrycksfulla rörelser.  Består av 15 tekniker uppdelat i tre serier.

 

Gjord som gymnastik. Ger en frisk och välutvecklad kropp och ett vitalt sinne.

 

Kompletterar övrig träning som drar ihop musklerna. I no kata hjälper man aktivt till att

sträcka ut varandras muskler.

 

En träning i kroppskontroll, förflyttning och korrekt användning av styrka, med

grundläggande rörelser som att trycka, dra, böja, sträcka och vrida. Innehåller  hela det

tekniska fundamentet för jûdô!

 

Inga kast fullbordas utan tekniken fryses = inga fall. Vem som helst kan träna var som helst,

utan speciella kläder. Bra övning även om man för övrigt ej tränar jûdô.

 

 

http://jp.youtube.com/watch?v=BC74QiBD7wk              judo pr-film med Kyōto universitet

 

 

Riai (mekanismen, eller den logiska följd som är en förutsättning för att tekniken ska fungera)

 för attack och försvar kan studeras i detalj.

 

Träning i det nödvändiga mentala tillståndet för attack och försvar.

 

Utförs långsamt vilket gör det lätt att förstå och lära sig tekniker korrekt. 

 

Följsamheten och anpassningen till förändringar ger vid rätt utförande flytande

kroppsrörelser. Kroppen beskriver en vacker linje i en estetisk rörelse. 

 

no kata förbereder nybörjare bra på randori (fri sparring) men även erfarna har mycket

att tjäna på att träna t ex ekonomiskt användande av styrka och förståelse av riai.

 

 

http://jp.youtube.com/watch?v=A6i3WaVNpGM            superb tävlingsjudo med Koga

 

 

http://www.judoinfo.com/                                                 allt om jūdō (på engelska)