Träningsinnehåll

 

Vi har nyligen haft ett möte där medlemmarna framförde sina önskemål om träningspassens innehåll.

 

Mötet enades om att ett ”idealpass” ska ha följande innehåll:

20 min            Uppvärmning inklusive första konditionspass

20 min            Teknik ca, 1 ne waza (golv)-teknik ca 2 tachi waza (stående) –teknik

20 min            Tachi waza randori/yako zuko geiko

                       (stående tävling eller kast varannan gång) start konditionspass 2

20 min            Styrka alternativt kondition

10 min            Stretching/avslappning

 

De stående teknikerna upprepas efterföljande vecka för att få mer chans till inlärning.

 

Det har också framförts önskemål om sommarträning, t.ex. en dag i veckan kanske tillsammans med barngruppen? Under 2001 och 2002 förekom sommarträning. Vidare att kunna träna i helgerna, bjuda in gästtränare och träningsläger tillsammans med brotting/karate