VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 FÖR

JUDOKLUBBEN KÄLLAN

 

TRÄNING

Träningen har genomförts på måndagar och torsdagar i blandad grupp vuxna och ungdomar träningstid 18.00 – 19.30. Närvaron ca 15-25st per gång, vuxennärvaron har varierat, ca 2-8st. Några nya vuxna. Vi har under Tränare har under året har varit Linda Kratz, Urban Kratz, hjälptränare Petter Norén, Hampus Erlandsson, Roger Andersson, Gunnar Norén, Johan Nopp och Glenn Sand.

 

EKONOMI

De inkomster föreningen har är medlemsavgifter och föreningsbidrag. Vi har även i år erhållit ersättning för Sportis camp. Ekonomin bedöms som god och framgår av separat bokslut. Medlemsavg höjdes vid årsmötet p.g.a. tillkomna tränararvoden och reseersättningar

Det tidigare beslutet om nya mattor har inte genomförts. Till viss del beroende på information om risk för att bli av med lokalen. Detta ligger dock på framtiden ännu.

 

KURSER/LÄGER/AKTIVITETER

Sportis Camp genomfört under vecka 25 en dag. Petter och Urban deltog som ledare. Ca 40 barn i åk 4-6 deltog.

Urban o Linda deltagit i två dagars obligatorisk tränarutbildning i Lindesberg i september.

Sommarterminen avslutad med brännboll och korvgrillning, vintern med lek och skinkmackor.

 

Vi har inte representerats i SÖJF.

 

TÄVLINGAR

Alicia deltog i pokaljakten 2 den 8/5. Under hösten deltog Alva,Alicia, Wafaa och Jehad i pokaljakten

 

GRADERINGAR

Melvin och Edwin graderade till orange , 4kyu

 

Högst graderade bland de aktiva (förutom tränarna) är Eddy och Pontus (ungdom) - 3 kyu ,  och Petter N , Hampus och Roger 3 kyu, Gunnar N (vuxna) – 2 kyu. Johan Nopp – 1kyu

 

ÖVRIGT

Alberths judobibliotek finns tillgängligt med ett stort antal judoböcker och judo-DVD med ett överskådligt utlåningssystem. Vi har skickat in medlems-/närvarouppgifter till kommunen, Riksidrottsförbundet och Judoförbundet via idrott-online helt och hållet. De manuella närvarokorten är nu borta och vi redovisar elektroniskt redan i dojon. Flera är nu registrerade för att kunna göra nävaroregistrering m.m. i Idrottonline.

Vi har skickat kontrolluppgifter till Skatteverket för lön på Sportis Camp och reseersättning.

På klubbens hemsida: www.judo-i-finspong.org har information framförts.

Vi har städat lite och reparerat i dojon.

Urban, Petter, Linda, Gunnar, Robert och Johan har uppvisat utdrag ur belastningsregistret som verksamheten kräver.

Det har under året framkommit information om att vi riskerar att bli av med lokalen men det är i nuläget oklart. Tidshorisonten är 3-5 år och det kan också bli ny byggnad för skolan på området.

Hampus har erbjudit sig att vara dräktansvarig.

 

 

PRINCIPIELLA STYRELSEBESLUT/ÅRSMÖTESBESLUT

Årsmöte: Mötet enades efter visst räknande att besluta om ersättning enligt:

Huvudtränare 1250kr/termin, andretränare 1000kr/termin räknat på fullt deltagande. Samt milersättning mot inlämnande av reseräkning för båda. Vi har då utgått från 1 mil t.o.r. för UK och 2mil t.o.r. för LK.

Vi provar om klubben klarar detta och höjer medlemsavgifterna enligt ovan.

 

 

STYRELSEN

Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger (7/4, 19/5, 26/9, och 10/11) förutom årsmöte 7/3. Samtliga styrelsemöten finns protokollförda.

 

 

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Gunnar Norén                                           Vice ordförande: Roberth Dahl

Sekreterare:  Gunnar Norén                                          Kassör: Roger Andersson

Ledamot (Vice kassör): Mats Lindman                         Ledamot: Linda Kratz

 

 

Övriga funktioner

Revisor: Fredrik Herrman (sammank)    Revisorsuppleant 1: Hampus Erlandsson

Revisor: Christina Björnelf                     Revisorsuppleant 2: Johan Nopp

Styrelsesuppleant: Glenn Sand                Styrelsesuppleant: Therese Ingeslöf

Valberedning. Urban Kratz (sammank), Petter Norén och Melvin Kratz

 

Medlemsantalet enligt närvarokort ht 2022

Förra året var det totalt 32 medlemmar.

Medelålder 26år, 73% män och 27% kvinnor.  (28år, 72%, 28% förra året)

 

Hedersmedlemmar: Göran Berg(+), Carl-Henrik Gabrielsson, Glenn Sand, Fredrik Herrmann,  Alberth Karlsson, Kaj Persson, Urban Kratz och Christina Björnelf.

 

 

 

Finspång 2023-01-04

 

 

 

________________________                                       ________________________

Gunnar Norén Ordförande                                            Roberth Dahl Vice Ordförande