VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

JUDOKLUBBEN KÄLLAN 

 


TRÄNING

 1. Träningen har genomförts på måndagar och torsdagar i blandad grupp vuxna och ungdomar träningstid 18.00 – 19.30. Närvaron ca 15-25st per gång och ibland runt 30, vuxennärvaron har varierat, ca 2-8st. Tränare har under året har varit Linda Kratz, Urban Kratz, och Glenn Sand, hjälptränare Petter Norén, Olle Norén och Gunnar Norén

 2. EKONOMI

 3. De inkomster föreningen har är medlemsavgifter och föreningsbidrag. Vi har även i år erhållit ersättning för Sportis camp och en inkluderad aktivitet på värderingar. Medlemsavgiften är inte höjd. Ekonomin bedöms som god och framgår av separat bokslut.

 4. KURSER/LÄGER/AKTIVITETER

 5. Petter, Olle och Gunnar var på hjälptränarutbildning i Linköping i februari.

 6. Randoriläger i Stockholm 12-14 juni Stockholm, Olle deltog.

 7. Sportis Camp genomfört under vecka 33 två dagar. Anastasia och Pontus deltog som ledare med Petter som support och planerare. Ca 80 barn i åk 4-6 deltog.

 8. Sommarterminen avslutad med brännboll och korvgrillning, vintern med lek och skinkmackor.

 9. Vi har inte representerats i SÖJF.

 10. TÄVLINGAR

 11. Emil och Nathalie deltog i pokaljakten 2 i Norrköping 6/5. Olle Södra open 2 i Haninge 23 april.

 12. GRADERINGAR

 13. Urban har fått svart bälte som hedersgradering på SJF:s förbundsmöte i Stockholm. Gunnar följde med och fotograferade. Olle och Eddie graderade till orange 20/4. En gruppgradering till gult streck gjordes på ett antal ungdomar som varit med ett tag.

 14. Högst graderade bland de aktiva (förutom tränarna) är Petter N (ungdom) - 3 kyu , och Gunnar N (vuxna) – 2 kyu.

 15. ÖVRIGT

 16. Inför Sportis Camp deltog vi i en studiegrupp om värderingar. Vi har haft två artiklar inne i tidningen Judo, en artikel om Ubbe och en om Gunnar. Båda spinoffer från Gunnars kontakt med NT och artiklarna där, Alberths judobibliotek finns tillgängligt med ett stort antal judoböcker och judo-DVD med ett överskådligt utlåningssystem. Vi har skickat in medlems-/närvarouppgifter till kommunen, Riksidrottsförbundet och Judoförbundet (idrott-online). Vi har skickat kontrolluppgifter till Skatteverket för lön på sportis camp och reseresättnning för Urban

 17. På klubbens hemsida: www.judo-i-finspong.org har information framförts.

 18. Vi har städat och reparerat i dojon.

 19. PRINCIPIELLA STYRELSEBESLUT

 20. Inga tagna under året.

 21. STYRELSEN

 22. Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger (23/1, 10/4, 8/5, 25/9 och 6/11) förutom årsmöte 27/2. Samtliga styrelsemöten finns protokollförda.

 23. Styrelsen har under året bestått av:

 24. Ordförande: Gunnar Norén Vice ordförande: Glenn Sand

 25. Sekreterare: Gunnar Norén Kassör: Roger Andersson

 26. Ledamot (Vice kassör): Christian Keller Ledamot: Linda Kratz

 27. Övriga funktioner

 28. Revisor: Fredrik Herrman (sammank) Revisorsuppleant: Magnus Sjöstrand

 29. Revisor: Christina Björnelf Revisorsuppleant: Hampus Erandsson

 30. Styrelsesuppleant: Angelica Sjöstrand Styrelsesuppleant: Eric Moberg

 31. Valberedning. Urban Kratz (sammank), Petter Norén och Olle Norén

 32. Medlemsantalet enligt närvarokort ht 2017


 33. 0-6 år

  7-12 år

  13-20 år

  21-40 år

  41- år

  Summa

  Man

  0

  16

  9

  3

  8

  36

  Kvinna

  0

  11

  1

  2

  1

  15

  Okänd

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 34. En ökning från totalt 47 förra året.

 35. Hedersmedlemmar: Göran Berg, Carl-Henrik Gabrielsson, Glenn Sand, Fredrik Herrmann, Alberth Karlsson och Kaj Persson.

 36. Finspång 2018-01-03

 37. ________________________ ________________________

 38. Gunnar Norén Ordförande Glenn Sand Vice Ordförande