Några bilder från vuxengruppen 27/1 2003

Deltagarna instrueras i fasthållning med armlås

Deltagarna instueras i fasthållning med armlås

Här tillämpas armlåset

Här är de som deltog den 27/1, det finns plats för fler!