Några bilder från avslutningen av ett räningspass 2003-10-14, vi brukar vara några fler. Denna gång var det två tränare

vilket emellanåt förekommer,