Vår hemsida och lagen

Vi har nu äntligen fått en hemsida, även om den är enkel så fyller den sitt syfte att kommunicera med er medlemmar samt informera intresserade potentiella nya medlemmar.

Enligt personuppgiftslagen, PUL, så får man inte ange personuppgifter (namn, address etc,) på en hemsida utan personens medgivande. Inte ens namnet får anges. Vi anger därför t.ex. inte namn ihop med bilder, det finns det också andra skäl till, speciellt när det gäller barn.

Anger man bara förnamn i en text håller man sig nog inom lagens råmärken. Det kan dock finnas tillfällen där det kan vara nödvändigt att ange namn t.ex. när det gäller att ange kontaktpersoner och styrelsens sammansättning. Det kan också finnas tillfällen då det är önskvärt att ange namn, t.ex. tävlingsresultat.

Som tillförordnad webbansvarig tillfrågar jag därför medlemmarna om det är ok att jag får nämna era namn på webbsidan då det känns angeläget. En lista finns där man kan kryssa i "ja" eller "nej".

För andra än kontaktpersoner och styrelse kommer inte adresser eller telefonnummer att utlämnas.

Skulle någon av misstag finnas omnämnd så ber jag er att höra av er så rättas felet till snarast.

 

Trevlig surfning och väl mött i dojon

Gunnar Norén